Byly změneny termíny závodů AMŠ – O’Neal cup v Krásném Dvoře o jeden den na neděli 8.5., dále proběhla změna u Chalupa cup u několika závodů a Meteorit cup prohodil Smrk a Bělou u Jevíčka ve dvou termínech. Aktualizovaný kalendář verze 1.3 je k zobrazení/stažení na webu.