Název seriálu: Batti MX cup

Název: Spolek Bártl motosport

Druh: spolek

Členství ČAM: právnická osoba

IČO: 03614956

Adresa: Doksany 54, 411 82 Doksany

Kontaktní osoba: Petr Bártl

Telefon: +420 602 175 350

E-mail: batti2@seznam.cz

Web: www.hobycross.cz