Důležité informace k ME IMBA v Krásném Dvoře

Snažily jsme se s IMBA vyjednat, aby mohli startovat jezdci mladší 11 let ve třídě 65+85 ccm a ve třídě MX 2 junior, ale bohužel to bylo zamítnuto vedením IMBA. Přihlásit se do těchto tříd mohou tedy pouze jezdci, kteří v roce závodů (tj. 2018) dosáhnou 11 – maximální hranice je 15 let (85 ccm) nebo 14 let – maximální hranice je 17 let (pro MX 2). Podařilo se nám vyjednat startovné pro české jezdce ve výši 600 Kč pro jezdce s licencí ČAM a pro jezdce s licencí ostatních federací je příplatek 100 Kč za jednodenní licenci. Přejímka jezdců IMBA bude v sobotu před normální přejímkou tj. od 18 do 19hod a ráno do 8:30.

Důležité info je ohledně startovních čísel, která musejí být v rozpětí 70 – 79 nebo 170 – 179. Na přejímce budou k dispozici nalepovací čísla včetně bílé folie. Zádová čísla se nemusí řešit, protože se startuje na transpondery (lidově krabičky). Na přejímce jako zálohu za transpondér odevzdá jezdec svojí licenci, která po navrácení transponderu mu bude vrácena.

Přihlášky ve tvaru:

mám zájem startovat 15.7.2018 v kategorii 65 + 85ccm, MX 2 youth

Zákonný zástupce:  XXXX XXXX

Bydliště: XXX XXX

Telefon: XXX XXX XXX

E-mail: XXXX@XXX.cz

Jezdec: XXXX XXX

Narozen: XX/XX/XXX

Motocykl: XXX

Číslo licence: XXXX

posílejte na email: camsefl@seznam.cz

X