Žádost o licenci je možné podat přímo na závodech, pokud má všechny platné náležitosti (správně vyplněná, potvrzení od lékaře, podpis žadatele a u žadatelů mladších 18 let ověřené podpisy zákonných zástupců). Není možné startovat na závodech ČAM pouze na jednodenní licenci. Jednodenní licence je platná pouze pokud dotyčný vlastní licenci jiné federace.