Pro rodinné důvody organizátora závodů jsou závody v Bogatynia a Benátkách u Litomyšle zrušeny.