Kategorie: 65, 85 ccm, Hobby MX 1, Hobby MX 2, Veterán 40, 50 a 60, Open

Přejímka: sobota 6:30 – 8:00 (u cíle)

Časový plán:

Přihláška do závodu

Časomíra bude probíhat pomocí transponderů. Transpondery se budou rozdávat až ráno na přejímce, proto prosím všechny, aby přišli na přejímku max do 8:00. Prosíme jezdce, aby se online registrovali zde na webu, urychlí to přejímku. Vyhlašování bude do 5. místa ve všech třídách. Kategorie 65 a 85 ccm jedou společně celou dráhu.

Upozorňujeme, že je možné vystavit jednodenní licenci pouze pro vlastníky licence jiné federace. Od roku 2017 není možné vystavit jednodenní licenci pouze na lékařskou prohlídku.