ČAM ve spolupráce s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy otevírá pro zájemce o studium trenérské školy pro motokros a enduro licence C a B trenérský kurz.

V licence B se jedná o druhé nejvyšší trenérské vzdělání a úspěšné absolvování tohoto kurzu též opravňuje k získání živnostenského listu včetně přiznání trenéra licence B – II. třídy. Dále s licencí B je možné absolvovat v případě zájmu dvouleté studium trenérské školy k dosažení nejvyššího možného vzdělání  – licence A – I. třídy.

Výuka probíhá na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS). FTVS zajišťuje teoretickou výuku, Český amatérský motosport poté zajišťuje praktickou výuku.

Pro školní rok 2018/2019 připravil ČAM pro zájemce kurz pro trenéry třídy C a B. Kurz trenéra B začíná v říjnu a končí v červnu absolování závěrečných zkoušek a napsání závěrečné práce.

Cena za kurz je 8900,- Kč v případě že uchazeč má maturitní vzdělání. Pokud je uchazeč nematurant je nutné na FTVS absolovat kurz pro nematuranty. Tento kurz je jednou za rok na jaře (přesný termín ještě na FTVS neví) a stojí 4000,- Kč. V případě zájmu je nutné zaslat Vaše jméno a kontaktní údaje do 10.8.2018 na email: camsefl@seznam.cz. Platba za kurz proběhne po přijetí přihlášky.

Pro více informací kontaktujte předsedu ČAM p. Jan Šefl

Tel: 602 337 110

email: camsefl@seznam.cz