Trenérské kurzy

ČAM ve spolupráce s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy otevírá pro zájemce o studium trenérské školy pro motokros a enduro licence C a B trenérský kurz.

Licence C – trenér III. třídy je nejnižší trenérské vzdělání, které lze v České republice získat. Celou výuku zajišťuje Český amatérský motosport během jednoho víkendu a absolvováním tohoto kurzu neopravňuje k získání živnostenského listu. Pro přihlášení na kurz pro licenci B je nutné absolvovat kurz licence C.

Licence B – trenér II. třídy je druhé nejvyšší trenérské vzdělání a úspěšné absolvování tohoto kurzu opravňuje k získání živnostenského listu. Dále s licencí B je možné absolvovat v případě zájmu dvouleté studium trenérské školy k dosažení nejvyššího možného vzdělání  – licence A – I. třídy. Kurz licence B začíná v  říjnu a jeho studium trvá jeden rok a je zakončeno závěrečnou zkouškou a napsáním závěrečné práce.

Výuka probíhá na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS). FTVS zajišťuje teoretickou výuku, Český amatérský motosport poté zajišťuje praktickou výuku.

Pro školní rok 2019/2020 připravil ČAM pro zájemce kurz pro licence C a B.

Přihláška pro kurz licence C je do 5.5.2019. Jarní termín kurzu je v sobotu 25. května.

Přihláška pro kurz licence B je do 1.8.2019.

Ceník:

Kurz licence C – 2800,- Kč

Kurz licence B – 8900 ,- Kč

V případě zájmu je nutné zaslat Vaše jméno a kontaktní údaje do výše uvedených termínů na email: camsefl@seznam.cz. Platba za kurz proběhne po přijetí přihlášky.

Pro více informací kontaktujte předsedu ČAM p. Jan Šefl

Tel: 602 337 110

email: camsefl@seznam.cz

X