Vážení sportovní přátelé a kamarádi,

obracím se na Vás již podruhé během tohoto měsíce, abych Vás informoval o překotném dění v motokrosu. Hned na úvod Vám musím sdělit, že u nás v ČAM je svět motokrosu naprosto v pořádku. Všichni vedoucí středisek plánují závody, společně konzultují termíny, odesílají nám první podané žádosti o licence. Zkrátka všichni se velice pilně připravují na sezónu 2023, na kterou se i já osobně velice těším.
Kde nastalo opravdové zemětřesení je Autoklub České republiky. Organizace, která čerpá veškeré možné dotační tituly na sport rozpustila a ukončila činnost střediskům SMS. Dle mých informací údajně z nedostatku finančních prostředků. Paradoxem je, že střediska ČAM zajišťují a organizují motokrosové závody bez jakýchkoliv dotací již řadu let. Autoklub Č.R. to „zabalil“ a hodil veškerý amatérský sport do záchodu. Naštěstí pro náš sport se střediska SMS a jejich vedoucí rozhodli, že budou dál pokračovat v činnosti i bez autority Autoklubu. Je jen škoda, že chtějí zůstat samostatně a nechtějí vstoupit k nám do ČAM. Takto zůstane motokros stále roztříštěný a nemůže dojít k progresu, tak jak bychom si to představovali.
Naše představa je naprosto jasná. Zahájit jednání s Národní sportovní agenturou ohledně dotací a peněz určených pro sport. Realizovat koncepci sportu, a to od naprosto amatérského až po výkonnostní a od dětského po seniorský. Dále nesmíme opomenout samotné závodiště a tratě, bez kterých bychom nemohli žádné závody pořádat. To se dá změnit jen tehdy, pokud budeme všichni jednotní. Nicméně doufáme, že se tak stane a my dostaneme náš sport zpět na výsluní, kam nepochybně patří.
Dobrá zpráva pro nás všechny je ta, že se nám podařilo vytvořit dohodu mezi ČAM a dnes již bývalými středisky SMS Autoklubu Č.R. o vzájemném uznávání licencí a registrací pro sezónu 2023. To znamená, že všichni jezdci s licencí ČAM se mohou účastnit všech závodů těchto bývalých SMS a to bez jakýchkoliv dalších poplatků, kromě startovného samozřejmě. Obráceně to fungovalo s institutem jednodenní licence. Jsem zastáncem uznávání všech platných licencí a otevírání sportu co nejširší sportovní veřejnosti.
Další jednání samozřejmě budou ještě probíhat, ale ty se budou týkat pouze organizačních věcí, kategorizace atd. A bude se to vztahovat pouze na závody bývalých SMS, jak už jsem řekl, na závodech ČAM se nic nemění.
Samozřejmě Vás budu o všem průběžně a včas informovat.

Hodně chuti, síly a vytrvalosti v zimní přípravě Vám přeje

Jan Šefl
předseda ČAM