Zde jsou ke stažení dva časové plány, které máme připravené na ME IMBA. Rozdíl je ve třídách Hobby MX 1 a MX 2, která jsou v jedné verzi sloučeny dohromady a ve druhé je zvlášť.

Časový plán A

Časový plán B

Přejímka:

IMBA – sobota 18 – 19hod, neděle do 8:30

Vložený závod – sobota 19 – 21 hod, neděle do 8:00