ČAM ve spolupráce s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy otevírá pro zájemce o studium trenérské školy pro motokros a enduro licence C a B trenérský kurz.

Licence C – trenér III. třídy je nejnižší trenérské vzdělání, které lze v České republice získat. Celou výuku zajišťuje Český amatérský motosport během jednoho víkendu a absolvováním tohoto kurzu neopravňuje k získání živnostenského listu. Pro přihlášení na kurz pro licenci B je nutné absolvovat kurz licence C.

Licence B – trenér II. třídy je druhé nejvyšší trenérské vzdělání a úspěšné absolvování tohoto kurzu opravňuje k získání živnostenského listu. Dále s licencí B je možné absolvovat v případě zájmu dvouleté studium trenérské školy k dosažení nejvyššího možného vzdělání  – licence A – I. třídy. Kurz licence B začíná v  říjnu a jeho studium trvá jeden rok a je zakončeno závěrečnou zkouškou a napsáním závěrečné práce.

Výuka probíhá na Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (FTVS). FTVS zajišťuje teoretickou výuku, Český amatérský motosport poté zajišťuje praktickou výuku.

Pro více informací kontaktujte předsedu ČAM p. Jan Šefl, predseda@amaterskymotosport.cz, tel: 602 337 110

Aktuální kurzy v roce 2023:

Trenér III. třídy – licence C.

Místo konání: Vysoké Třebušice

Termín: březen/duben 2023

Platnost licence 5 let

Přihlášky otevřeny do 1. března 2023.

Vyplněnou a podepsanou přihlášku ( stáhnout) zaslat na email sefl@amaterskymotosport.cz

Ceník:

Kurz licence C – 2000,- Kč

Licence (5 let) – 500 Kč

Platba za kurz proběhne na místě.