Pořádání sportovních akcí pod Českým amatérským motosportem se řídí jeho Sportovními řády. Sportovní řády jsou každý rok aktualizovány, aby obsahovaly všechny aktuální informace k pořádání sportovních akcí. Poslední verze Sportovních řádů je platná od 1. ledna 2023.

Sportovní řády ČAM