Český amatérský motosport je Spolek ustaven Zákonem č.89/2012 Sb.,  jako dobrovolná, sportovní a nepolitická organizace. Český amatérský motosport je celostátní organizace, která jedná svým vlastním jménem a na vlastní majetkovou odpovědnost. Český amatérský motosport byl založen v roce 1991. V roce 2009 se transformoval na samostatnou organizaci.
Posláním ČAM je vytvářet podmínky pro činnost v motoristickém amatérském sportu, hájit a prosazovat zájmy související s rozvojem sportovní zájmové a technické činnosti dětí, mládeže a občanů, rozvojem sportu pro všechny, výkonnostního sportu a státní reprezentace, plnění úkolů pro rozvoj demokratické společnosti v duchu Evropské charty sportu.

Český amatérský motosport je členem mezinárodní motocyklové asociace IMBA (International Motosport Bond voor Amateurs). Každoročně se reprezentanti Českého amatérského motosportu zúčastňují Mistrovství Evropy pořádaného IMBA.

Stanovy ČAM platné od 1. listopadu 2020 ( Stáhnout)

Hlavní náplň ČAM je:

  • rozvíjení motoristického sportu na mezinárodní úrovni;
  • pořádání sportovních podniků a dalších akcí;
  • řízení příslušné oblasti motoristického sportu, včetně všech činností s tím spojených, tj. vydávání licencí, schvalování řádů, jednotlivých podniků, všech dokumentů;
  • potřebných k uskutečnění sportovního podniku včetně stanovení příslušných poplatků a kontroly;
  • spolupráce se státními i nestátními organizacemi a orgány v ČR i zahraničí;
  • zastupování dané oblasti motoristického sportu v mezinárodních organizacích;
  • komplexní podpora pro motoristy reprezentující Českou republiku v zahraničí;
  • komplexní podpora pro mladé a začínající motoristy, zajištění podmínek pro kvalitní růst jejich nadání a schopností;
  • zajištění vzdělávání trenérů pro motoristický sport ve spolupráci s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy;
  • poskytování materiální, administrativní a peněžní podpory pro své pobočné spolky a další registrované subjekty pod Českým amatérským motosportem pro lepší rozvoj motoristického sportu v České republice a zahraničí.