Doplnění údajů k licencím 2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které spravuje rejstřík sportovců nově požaduje do evidence zařadit i rodné číslo. Proto se v dnešních dnech telefonicky obrací Ing. Elena Šeflová na vlastníky všech licencí pro rok 2020 a doplňuje jejich rodná čísla. Nová žádost o licenci s kolonkou pro rodné číslo je ke stažení na webu.

X