Vážení sportovní přátelé

Je mou povinností Vám oznámit pár změn v Českém amatérském motosportu (ČAM) týkajících se příchozího roku 2017. Jedná se o ceny startovného, licencí a vydávání jednodenních licencí. Bohužel ČAM i přes veškerou naši snahu nepobírá a není příjemcem dotací ze strany Ministerstva školství na organizaci sportu, tak jako to funguje u konkurenční organizace nebo v jiných sportech či disciplínách. Náklady spojené s pořádáním závodů jako jsou pronájmy závodišť, zajištění lékařské služby, traťový komisaři, časomíra pojištění a mnoho dalšího neustále rostou a ani v příštím roce tomu nebude jinak. Z tohoto důvodu jsme přinuceni přistoupit po dohodě s organizátory (promotéry) závodů a sportovními centry ke zvýšení poplatků na startovné o 100,-kč na 600,- Kč, dále zvýšení ceny licencí taktéž o 100,- Kč a to znamená, že hobby licence H na rok 2017 bude stát 600,- Kč, E licence 600,- Kč a  B licence 800,- Kč. Pouze licence IMBA opravňující ke startu na Evropském šampionátu ve všech třídách i kategoriích včetně side zůstává na částce 1800,- Kč.

Jednodenní licence se bude moci vydávat pouze těm účastníkům (jezdcům) kteří licenci již mají a je platná pro daný rok. Může to být např. licence AČR, licence Slovenské federace nebo jiná vydaná v EU případně federací patřící pod IMBA. Jednodenní licenci již dále nebude moci organizátor (promotér) vydat jezdci, který nemá žádnou licenci. Jestliže tak učiní a jednodenní licenci tomuto jezdci vydá, tak se vystavuje nebezpečí, že v případě pojistné události sice pojišťovna škodu vyplatí, ale následně bude vyplacenou částku vymáhat po pořadateli (promotérovi) nebo sportovním centru.

Je logické, že tak jako k řízení automobilu potřebujeme řidičský průkaz bez ohledu, jestli automobilem jezdíme denně nebo jednou za rok, tak pro závody v motoristickém sportu by měla být závodní licence samozřejmost. Stesky o tom kolik stojí lékařská prohlídka nebo jak dlouhá je fronta u lékaře považuji za naprosto bezpředmětné. Je v zájmu každého jezdce znát svůj zdravotní stav, zvlášť u tak náročného sportu jako je motokros. Samostatnou kapitolou u některých bezlicenčních jezdců je naprostá neznalost pravidel a řádů motokrosu například významu žluté, červené či černé vlajky atd., i když s jejich respektováním mají bohužel někdy problém i jezdci s licencí.

I přes skutečnost že Autoklub Č.R . je určitým způsobem konkurence ČAMu, která se navíc chová jako trucovité nekomunikativní dítě, tak jako sportovec bych chtěl popřát šťastnou ruku všem účastníkům valné hromady  Autoklubu Č.R. při volbě nového prezídia dne 19.11. 2016. Samozřejmě ve skrytu duše navíc doufám, že snad konečně zvítězí zájem sportu před osobními a finančními zájmy. Dle mého soudu motoristický sport již nemá čas a dalších 5 let bezkoncepčního a bezprizorního vedení by pro něj mohlo být smrtící.

Se sportovním pozdravem