Pojišťovna: Kooperativa

Místo plnění: ČR, Evropa

Varianta I. Dospělí – vztahuje se na všechny aktivity v osobním životě, sporty a motokros.

Roční zvýhodněné pojistné na osobu je 4 313 Kč.

Varianta II. Dospělí – vztahuje se pouze na akce a činnosti organizované ČAM (tréninky, soustředění, turnaje).

Roční zvýhodněné pojistné na osobu je 2 146 Kč

Pojištěná rizika limity
Smrt následkem úrazu 200 000 Kč
Trvalé následky úrazu s progresí 800 000 Kč
Denní odškodné za následky úrazu od 7.dne         500 Kč
Pobyt v nemocnici následkem úrazu         500 Kč
Invalidita 3.stupně následkem úrazu s výplatou 600 000 Kč

Varianta Děti a mladiství do 18 let – vztahuje se na všechny aktivity v osobním životě, sporty a motokros.

Roční zvýhodněné pojistné na osobu je 1 910 Kč.

Pojištěná rizika limity
Smrt následkem úrazu   80 000 Kč
Trvalé následky úrazu s progresí 300 000 Kč
Denní odškodné za následky úrazu od 7.dne         240 Kč
Pobyt v nemocnici následkem úrazu         480 Kč

Varianta II. Děti a mladiství do 18 let – vztahuje se pouze na aktivity organizované ČAM.

Roční zvýhodněné pojistné na osobu je 2 108 Kč

Pojištěná rizika limity
Smrt následkem úrazu      20 000 Kč
Trvalé následky úrazu s progresí 1 000 000 Kč
Denní odškodné za následky úrazu od 7.dne            500 Kč
Pobyt v nemocnici následkem úrazu            500 Kč

Abychom dosáhli těchto výborných cen, tak je podmínka pojišťovny Kooperativa je 101 přihlášek. Pokud by se nám nepodařilo naplnit 101 přihlášek, tak by se cena o něco zvýšila. Doufáme, že se nám to podaří, protože věříme, že bude mít pojištění mezi jezdci úspěch. 

Přihláška k pojištění – ( stáhnout). Přihlášku zašlete na sefl@amaterskymotosport.cz

Budeme rádi za váš projevený zájem, rádi vše osobně vysvětlíme. S dotazy se obracejte na paní Moniku Holendovou, monika.holendova@img.cz, mobil 608 183 774.