Postup k získání licence:

1. vybrat typ licence:

EC – 1800 Kč IMBA MX 2, IMBA OPEN

B – 900 Kč OPEN, Ženy

E – 700 Kč děti mladší 12 let

H – 700 Kč děti nad 12 let, Hobby MX 1, Hobby MX 2, Veterán, Klasik moto, Ženy, Quad/Side

2. stáhnout a vyplnit žádost ( stáhnout);

3. opatřit jí potvrzením od lékaře, děti mladší 12 let musejí mít potvrzení od sportovního lékaře viz níže;

4. podepsat, žadatelé o licenci, kterým ještě nebylo 18 let musejí mít podpisy obou zákonných zástupců úředně ověřeny. V případě, že jsou rozvedeni stačí místopřísežné prohlášení. ( stáhnout);

5. zaslat peníze v obálce s žádostí doporučeným dopisem nebo bankovním převodem na účet ČAM vedeného u Fio banky, a.s., č.ú. 2000671655/2010, IBAN: CZ3220100000002000671655, BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX, do zprávy pro příjemce uveďte jméno, příjmení a datum narození;

6. odeslat na adresu:

 

Český amatérský motosport

Nad Zámečnicí 2777/18

150 00 Praha 5

7. platnost je jeden kalendářní rok.

 

Došlé licence jsou zpracovány od ledna 2023 a jsou odesílány zpět běžným dopisem na adresu uvedenou v žádosti do 15 dnů od doručení žádosti.

V případě dalších dotazů kontaktujte pí. Šeflovou, E-mail: sekretariat@amaterskymotosport.cz, tel: 774 294 195.

V případě, že již máte lékařem potvrzenou žádost o licenci jiné federace, stačí kopii lékařské prohlídky přiložit k žádosti o licenci. 

Pokud vlastníte licenci AČR, SMF apod. a chcete se zúčastnit organizovaného podniku, který pořádá Český amatérský motosport stačí vyplnit jednodenní licenci a zaplatit poplatek 100 Kč při přejímce. Tato licence je platná pouze na jeden závod. Od roku 2017 již není možné startovat pouze na jednodenní licenci bez vlastnictví licence jiné federace.

Doporučení pro aktuální rok:

Vzhledem k vyhlášce č. 391/2013 ( stáhnout) doporučuje ČAM žadatelům o licenci ve věku 13 – 18 let lékařskou prohlídku u tělovýchovného lékaře. Pro žadatele do 18 let, kteří žádají o mezinárodní licenci IMBA je podmínkou získání licence absolvovat lékařskou prohlídku u tělovýchovného lékaře. Děti do 12 let musejí absolvovat lékařskou prohlídku u tělovýchovného lékaře. Seznam sportovních lékařů naleznete na této mapě http://www.cstl.cz/mapa-pracovist/#telovychovny-lekar. Tělovýchovný lékař vydá tzv. posudek pouze do rukou zákonného zástupce. Zákonný zástupce je rodič nebo osoba stanovená soudem.

Poplatky za ostatní licence:

Činovnická licence 500 Kč Ředitel závodu, Sportovní komisař, Supervisor

Jednodenní licence 100 Kč Platí vždy jen na jeden závod. Pro jezdce, kteří vlastní licenci AČR, SMF, aj.

Sportovní centrum 1500 Kč/1 rok